Therapie met assistentie van Alpaca’s

Binnen AAT (Animal Assisted Therapy)  ontstaat of gebeurt veel in het contact met de dieren. Hierdoor is het een indirecte vorm van therapie. Een Alpaca is een extra therapeutisch middel en kan  therapie faciliteren en/of versterken.

 

Enerzijds vertaalt de therapeut de na te streven doelen om in interventies met de dieren.

 

Anderzijds voelen Alpaca’s feilloos aan hoe iemand zich voelt van binnen en gaan hierop reageren; ze houden een spiegel voor waarvan je heel veel kan leren. Mijn Alpaca’s zijn dan ook als mijn zoemende collega therapeuten.

Enkele voordelen van het inzetten van Alpaca’s:

Een Alpaca...

Alpaca-therapeuten

Door hun hoog gevoeligheid zijn Alpaca’s uitermate geschikt om in te zetten bij kinderen met (vermoeden van) autisme, angsten, hoog gevoeligheid, contactstoornissen enz…

 

Er zijn verschillende activiteiten niveaus waarin alpaca’s ter ondersteuning gebruikt kunnen worden:

 

  1. Sensorische stimulatie en integratie (geur, geluid, gevoel enz…)
  2. Bekrachtigen en zelfvertrouwen geven
  3. Motivatie
  4. Socialisatie
  5. Cognitieve stimulatie (willen leren) en trainen
  6. Korte termijn revalidatie (moed, pijn vergeten, …)
  7. Vaardigheden en integratie in de maatschappij

 

Ik beschouw mijn alpaca’s als mijn mede-therapeuten. We werken samen, stemmen ons op elkaar af, praten met elkaar en ontdekken mogelijkheden. In heel het proces staat zowel het welzijn van het kind als van de dieren centraal.

Kindertherapie

Kinderen zijn het meest waardevolle in het leven van een ouder. Je wil zo graag dat ze een zorgeloze tijd hebben. 

 

Maar in de realiteit loopt het wel eens anders. Je kind is te stil of net te extravert, je kind luistert niet, je kind is een driftkikker of wil plots niet meer naar school, het heeft faalangst… herkenbaar?

 

Kortom opvoeden kan verdomd lastig zijn. Ik geloof dat wanneer ouders de juiste info en ondersteuning krijgen ‘en’ de unieke krachtbronnen van hun kind inzetten tijdens het opvoeden, ze hun kind kunnen helpen uitgroeien tot een veerkrachtig en uniek zelf. 

 

Dit is waar ik en mijn alpaca’s – mijn zogenoemde collega-therapeuten –  je bij kunnen helpen.

Voor wie is deze begeleiding?

Voor alle ouders en kinderen die verlangen naar een warme ouder-kind relatie waar er voorbij de moeilijkheden gekeken kan worden. Ik geloof er in dat zowel kinderen als hun ouders kunnen uitgroeien naar nog mooiere mensen wanneer ze bewust worden van hun nog  verborgen en ongebruikte talenten en mogelijkheden.

 

Soms missen ze alleen nog de juiste kennis en inzichten en iemand die ze stimuleert en uitdaagt. Door gebruik te maken van de sterke kanten, het eigen maken van belangrijke kennis en het aanleren van noodzakelijke vaardigheden gaan ze meer voldoening halen uit hun leven. 

 

Ze gaan zichzelf en elkaar beter begrijpen; zich warm verbonden voelen met elkaar en daardoor overeind blijven in deze snelle wereld.